::Kornpitacksuksa school::
Untitled Document
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (เวลา 8.30น.-15.00น.)
::Kornpitacksuksa school::
STEM CAMP
 

 
คะแนนสูงสุด Pre-Gifted
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี 2562
Merry Christmas & Happy New Year 2019 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2561
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นประถม
กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นมัธยม KPT VIRTUAL SCHOOL ONLINE ระดับมัธยม KPT VIRTUAL SCHOOL ONLINE ระดับประถม
 
 
 
Happy Morning   โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
"ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562"
 
Merry Christmas & Happy New Year 2019
"Snow Village by KPT"
  กรพิทักษ์ศึกษา - Kornpitacksuksa School
มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา SPORT DAY 2018
"ฅน KPT รวมใจเป็นหนึ่ง" ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561
 
ฮูล่าฮูป ระดับชั้นอนุบาล   เชียร์ลีดเดอร์ ระดับชั้นอนุบาล
 
ฮูล่าฮูป ระดับชั้นประถมศึกษา   เชียร์ลีดเดอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
 
กองเชียร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา   เชียร์ลีดเดอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 
กรพิทักษ์ศึกษา - Songkran 2018   กรพิทักษ์ศึกษา แปรอักษรกรพิทักษ์รักในหลวง
 
กรพิทักษ์ศึกษา X'mas@KPT   กรพิทักษ์ศึกษา Happy New Year 2018
 
โรงเรียนสวยที่สุดในประเทศไทย  
กรพิทักษ์ศึกษา
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท 2560
   
กรพิทักษ์ศึกษา
113 - บันทึกไทย Thailand Book of Records
ตอน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สร้างสถิติสมาธิ
 

 
อนุบาล 1   อนุบาล 2
 
อนุบาล 3   ประถมศึกษาปีที่ 1
 
ประถมศึกษาปีที่ 2  
ประถมศึกษาปีที่ 3
 
ประถมศึกษาปีที่ 4   ประถมศึกษาปีที่ 5
   
ประถมศึกษาปีที่ 6    
    .
Untitled Document