::Kornpitacksuksa school::
Untitled Document
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (เวลา 8.30น.-15.00น.)
::Kornpitacksuksa school::
STEM CAMP
 

 
คะแนนสูงสุด Pre-Gifted
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรพิทักษ์ศึกษา - Kornpitacksuksa School   กรพิทักษ์ศึกษา - Songkran 2018
 
กรพิทักษ์ศึกษา แปรอักษรกรพิทักษ์รักในหลวง   กรพิทักษ์ศึกษา Happy New Year 2018
 
กรพิทักษ์ศึกษา X'mas@KPT  
กรพิทักษ์ศึกษา
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท 2560
 
โรงเรียนสวยที่สุดในประเทศไทย  
กรพิทักษ์ศึกษา
113 - บันทึกไทย Thailand Book of Records
ตอน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สร้างสถิติสมาธิ

 
อนุบาล 1   อนุบาล 2
 
อนุบาล 3   ประถมศึกษาปีที่ 1
 
ประถมศึกษาปีที่ 2  
ประถมศึกษาปีที่ 3
 
ประถมศึกษาปีที่ 4   ประถมศึกษาปีที่ 5
   
ประถมศึกษาปีที่ 6    
    .
Untitled Document