ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
SIGN IN
 
เลขประจำตัวนักเรียน(5 หลัก)   
 
รหัสผ่าน (วัน/เดือน/ปีเกิด )   
 
 

วิธีการใช้งาน :

* เลขประจำตัวนักเรียน : เช่น 12345
* รหัสผ่าน : คือ วันเดือนปีเกิด เช่น เด็กนักเรียน เกิด   วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2543รหัสผ่านจะเป็น   11/03/2543

 

หมายเหตุ :

* ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 : ท่านใดได้ที่ทำการ เปลี่ยนรหัสผ่าน   ขอให้ใช้ รหัสผ่านใหม่ ที่เปลี่ยนดังกล่าว แทน