จดหมายฉบับที่ 8

เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

จดหมายฉบับที่ 7

เรื่อง มาตรการในการดูแลครู บุคคลากรและนักเรียน

จดหมายฉบับที่ 6

เรื่อง ทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 100 % ( จันทร์ – ศุกร์ ปกติ 5 วัน )

จดหมายฉบับที่ 5

เรื่อง โครงการแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมการเรียนนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 2 - 3 ที่เป็นนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2562

จดหมายฉบับที่ 4

เรื่อง การเรียนระบบ Kornpitacksuksa Virtual School และ ผนึกกำลังต้านภัยโควิดและพิษเศรษฐกิจในรั้ว KPT

จดหมายฉบับที่ 3

เรื่อง เพิ่มช่องทางการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยช่องทาง “ KPT Drive Thru ”

จดหมายฉบับที่ 2

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและกำหนดการนัดหมายต่างๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จดหมายฉบับที่ 1

เรื่อง การรับเอกสารการเรียน ปพ.1 , ปพ.2 ระดับชั้น ป.6 , ม.3 , ม.6