โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
   
 

 Konpitacksuksa School

 

 

 

 

 

เลขประจำตัวนักเรียน(5 หลัก)

 

 

รหัสผ่าน (วัน/เดือน/ปีเกิด )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

วิธีการใช้งาน :

* เลขประจำตัวนักเรียน : เช่น 12345
* รหัสผ่าน : คือ วันเดือนปีเกิด เช่น เด็กนักเรียน เกิด   วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2543รหัสผ่านจะเป็น   11/03/2543

 

 
     
     
     
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา