รายละเอียดการรับวัคซีนชิโนฟาร์ม

สำหรับนักเรียน อายุ 10 - 18 ปี

จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์